Bennie boefje; representeert geprikkelde, boze kinderen

Kosten /

investering


- Mogelijk kan een deel van de kosten betreffende Begeleiding op maat vergoed worden door het wijkteam, WMO, Jeugdwet, WLZ, het samenwerkingsverband van de school, PGB budget of vanuit de zorgverzekering.

- Indien coaching, begeleiding of training financieel niet haalbaar is, neem dan even contact met me op en dan kunnen we samen kijken wat mogelijk is. 

- Alle genoemde bedragen op deze website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.


Created with Sketch.

Het losse uurtarief voor begeleiding op maat is €55,- per uur (exclusief verslaglegging). Indien gewenst kan er een passende offerte gemaakt worden voor een trajectbegeleiding. Maak hier een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.

Indien de ondersteunende activiteiten (gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid) uit de WMO, WLZ of Jeugdwet bekostigd worden, is de begeleiding vrijgesteld van btw. Er wordt dan een tarief afgesproken inclusief reiskosten.

De duur van de begeleiding op maat is wisselend en afhankelijk van de vraag/het doel. Begeleiding op maat kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld in het (speciaal) onderwijs om een leerling individueel te begeleiden, om een periode voor opname of behandeling te overbruggen en/of 'thuiszitten' te voorkomen.
Ook kan deze vorm van begeleiding ingezet worden om een ouder of professional weer in zijn eigen kracht te zetten wanneer deze extra handvatten en praktische tips wil, om beter met moeilijk verstaanbaar gedrag om te kunnen gaan, in huis of in de klas.

Created with Sketch.

Het uurtarief voor kinder- & oudercoaching is €55,- per uur (exclusief verslaglegging).
Het intakegesprek (van 1,5 uur) kost eveneens €55,-.

Het aantal sessies dat nodig is, is heel verschillend. Soms is één gesprek met ouders, waarin zij inzichten en handvatten krijgen, voldoende om weer door te kunnen. Meestal zijn er niet meer dan 5 sessies nodig.

Uurtarief voor extern overleg

Created with Sketch.

Het uurtarief om met externen te overleggen, zoals leerkracht, ib-er of wijkcoach is € 55,- per uur (exclusief verslaglegging). 

Soms is het wenselijk om met externen te overleggen om zo goed mogelijk af te stemmen wat nodig is en 'de neuzen dezelfde kant op te krijgen'. Ook wordt dit tarief gehanteerd om gesprekken met externen voor te bereiden.

Kosten verslaglegging

Created with Sketch.

Verslaglegging is niet standaard van toepassing. Mocht verslaglegging wenselijk zijn, kunt u dit van tevoren aangeven. Kosten hiervoor worden extra in rekening gebracht en daarbij wordt het standaard tarief van €55,- per uur aangehouden. 

Created with Sketch.

De kosten voor de 'ik leer leren' groepstraining zijn €182,50 per leerling. De kosten zijn inclusief werkboek á €32,50 en 5 lessen van 1 tot 1,5 uur. Ouders worden telefonisch of middels een mail op de hoogte gehouden van de voortgang  van de training en na les 5 van de training, vindt een (telefonische) eindevaluatie plaats.

De training zal meerdere keren per schooljaar aangeboden worden. Mail voor de data.

De kosten voor de individuele 'ik leer leren' training zijn €55,- per les, €32,50 voor het werkboek.
Voor scholen die de training aan willen bieden, geldt een speciaal tarief. In plaats van werkboeken, kan ik voor een onbeperkt aantal leerlingen werkbladen aanbieden (mits de de bijbehorende training wordt afgenomen bij Accent op Talent) voor een eenmalig bedrag, exclusief printkosten. Klik hier voor het aanvragen van een offerte of bel 0610171441 om de mogelijkheden te bespreken.

Created with Sketch.

De kosten voor de Alles Kidzzz training vallen vaak onder geïndiceerde jeugdzorg en is dus voor ouders in de meeste gevallen gratis. Neem hiervoor contact op met de school van uw kind of de wijkcoach uit uw gemeente.
Alles kidzzz is een door het NJi effectief bewezen interventie die eveneens aan de kwaliteitscriteria  van de Gezonde School voldoet in kader van het anti-pest beleid.  

Kosten StressLess

Created with Sketch.

De introductiekosten voor de StressLess groepstraining (bestaande uit minimaal 2 kinderen) bedragen €249,- inclusief werkmap en 8 lessen van 1,5 uur. Tevens is de schriftelijke screening (om te kijken of uw kind baat kan hebben bij de StressLess), bij de prijs inbegrepen. Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de training en na les 8 zal een (telefonische) eindevaluatie plaatsvinden.

De eerst volgende groepstraining start bij voldoende aanmeldingen. Houd de Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

De kosten voor de individuele StressLess zijn €55,- per les. 

Created with Sketch.

Op aanvraag. Klik hier voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte.

Workshops kunnen gaan over positief opvoeden, moeilijk gedrag, faalangst of een ander thema naar wens. Om de mogelijkheden te bespreken, maak hier een afspraak.

Reiskosten

Created with Sketch.

Voor werkzaamheden buiten Goor, reken ik € 0,19 per gereden kilometer.

Annemiek Dijksen, eigenaresse Accent op Talent, Goor
Accent op Talent; praktijk voor kinder- en opvoedcoaching, ondersteuning, training en begeleiding op maat
Annemiek Dijksen; eigenaar Accent op Talent; praktijk voor kindercoaching, opvoedcoaching, opvoedondersteuning, training