Laten we samen talent ontdekken!

Vermeld een korte probleemschets in je bericht, zodat ik een goede inschatting kan maken of een intake zinvol is en of we mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen!

Gegevens

Accent Op Talent
Annemiek Dijksen
Molenstraat 82 
7471 CM Goor
Kvk: 72507667